top of page

ישיבת חלוצי דרור הוקמה באלול התשע"ג,בחולות חלוצה שבנגב המערבי. שם הישיבה מורכב 'מחלוצי'- על שם האזור חולות חלוצה. ו 'דרור' על שם אל"מ דרור וינברג הי"ד.

ישיבת "חלוצי דרור" שואפת לחנך נערים מלאי כוחות חיים שזכו לגדול באקלים תורני וחפצים לשמור על תום יראת השמים שעליו גדלו. החינוך בישיבה מבוסס על יצירת אווירה תורנית והזכות לעבוד את אדמת קודשינו. הישיבה שמה לה כאבני יסוד שלושה דגלים שעליהם בניין הנפש של הנער בישיבה עומד

אודות

חלוצי דרור

הישיבה מיועדת למי ששלושת הערכים הללו חשובים בעיניו. דהיינו, מי שזכה לשמור על תום היראת שמים שלו בעל שאיפות תורניות גבוהות, ובנוי לאתגר של העבודה החקלאית ועם רצון ורצינות לימודית.

מתדולוגית 

החינוך בישיבה

לימודים

חשוב לנו מאוד לשחרר את הבחורים מהאווירה הרווחת במערכות החינוך – אווירה של מצוינות וציונים, השגיות והקניית חומר.

מאידך, לא פחות חשוב בעינינו, שכל בחור יעשה את מלוא ההשתדלות שלו לפי היכולתשלו. אנו דורשים רצינות לימודית כל אחד 'לפום דרגא דילי'.

כאמור, ביחס ללימודי הקודש, אין 'פטורים'. לכל יהודי יש שייכות ויש אחריות ללמוד תורה. ביחס ללימודי חול, אנו מכוונים לבגרות מינימלית.

חקלאות

אנו עוסקים בעבודה החקלאית משני טעמים עיקריים:

ערך עצמי – העבודה החקלאית היא ערך של תורה. החת"ם סופר כותב שעיקר מצוות ישוב ארץ ישראל היא עבודת האדמה. ניכר ובולט שהתורה פונה לעם שבטבעו הוא חקלאי. סדר זרעים, סדר אחד מתוך ששה סדרי משנה עוסק במצוות התלויות בארץ.

ערך חינוכי – בנוסף, העבודה בחקלאות משמשת כאמצעי מדהים לעבודתנו החינוכית. בניין כוחות הנפש, הקניית מידות טובות, בנין נפש עמלנית, התמודדות אישית בקשיים, התמודדות חברתית במצבי לחץ, שמירה על פשטות ובריאות לאור ההתמודדות התרבותית בדורנו.

אנו רואים את השדה כמקום עבודה בשני מובנים: עבודה חקלאית ועבודה חינוכית. אשר על כן, כל הצוות החינוכי עובד יחד עם הבחורים.

תורה

"זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל".

כל ישראל, כל מי שנשמתו עמדה בהר סיני שייך לתורה. הזיקה והשייכות לתורה ולחיי תורה אינה נחלת למדנים ושקדנים.

המושגים 'עבודת ד'' ו 'יראת שמים' אינם שייכים רק לנערים שסדר יומם לימוד תורה מבוקר ועד ערב. הנקודה היסודית אליה אנו מכוונים, ליצר אווירה ישיבתית – תורנית, למרות שסדר היום ברובו אינו דומה לסדר יום של ישיבה למדנית.

תודה על פנייתכם

הורים יקרים.

תהליך הרישום לשנת תשפ"א החל,
לפרטים נוספים והרשמה לימי הכרות ומבחנים,
אנא צרו קשר בדרכים הבאות:
 יעל- 054-7449660 או למייל: 
hd.rishum@gmail.com

 ניתן למלא את הפרטים  ונשתדל לחזור אליכם  בהקדם.

bottom of page