top of page

 אודות חלוצי דרור 

קישוט מהלוגו-05 עם שקיפות-05.png

ישיבת חלוצי דרור הוקמה באלול התשע"ג,בחולות חלוצה שבנגב המערבי.
שם הישיבה מורכב 'מחלוצי'- על שם האזור חולות חלוצה, ו'דרור' על שם
אל"מ דרור וינברג הי"ד.

ישיבת "חלוצי דרור" שואפת לחנך נערים מלאי כוחות חיים שזכו לגדול באקלים תורני וחפצים לשמור על תום יראת השמים שעליו גדלו.

החינוך בישיבה מבוסס על יצירת אווירה תורנית והזכות לעבוד את אדמת קודשינו.

הישיבה שמה לה כאבני יסוד שלושה דגלים שעליהם בניין הנפש של הנער

בישיבה עומד

קישוט מהלוגו-05 עם שקיפות-05-05.png
bottom of page