הצוות שלנו

הרב מאיר כהן

ראש הישיבה ומחנך י"א-י"ב

054-7008475  yaelmeirc@gmail.com

נתנאל שכטר

מנהל הישיבה ורכז חקלאות

050-8759785  h.dror4u@gmail.com

אברהם ברקו

מורה רב תחומי

052-8119772

שאולי חיון

רכז מגמה חקלאית

052-4804818

נדב פישר

מנהל תיכון • ר"מ כיתה ט'

054-4620280  nadafna.f@gmail.com

הרב עמיחי ויצן

ר"מ כיתה י'

052-7710361  ‫avaitzen@gmail.com

ברוך צורי נוקד

מדריך בוגר

052-6070936

תהילה ג'אן

אם הבית

סלעית

מזכירה, רישום

053-9519555   hd.rishum@gmail.com

יוני מאור

מדריך כיתה ט'

חיים אידלס

יועץ חינוכי

052-5665701  chaimidels@gmail.com