top of page

הצוות שלנו

הרב מאיר כהן

ראש הישיבה ומחנך י' ו-י"ב

054-7008475  yaelmeirc@gmail.com

יונתן גולדברג

מדריך כיתה ט'

055-6886220

נתנאל שכטר

מנהל הישיבה ורכז חקלאות

050-8759785  h.dror4u@gmail.com

הרב יהונתן שטרסברג

ר"מ כיתה ט'

אוריה שזיפי

מנהל תיכון

טל

מזכירה, רישום

הרב יקיר כהן

ר"מ כיתה י"א

054-9215757

ttchiya@gmail.com 

הרב נדב פישר

יועץ חינוכי

נהרה נויבואר

אם הבית

bottom of page