top of page
IMG_20190605_081619 ערוך 2
IMG_20190701_112727
IMG_20190605_081557
IMG_20190912_112459
IMG_20190616_160153
IMG_20190616_160132_edited
קישוט מהלוגו-05 עם שקיפות-05.png

אודות חלוצי דרור

ישיבת חלוצי דרור הוקמה באלול התשע"ג, בחולות חלוצה שבנגב המערבי.
שם הישיבה מורכב 'מחלוצי'- על שם האזור חולות חלוצה, ו'דרור' על שם
אל"מ דרור וינברג הי"ד.

ישיבת "חלוצי דרור" שואפת לחנך נערים מלאי כוחות חיים שזכו לגדול באקלים תורני וחפצים לשמור על תום יראת השמים שעליו גדלו.

החינוך בישיבה מבוסס על יצירת אווירה תורנית והזכות לעבוד את אדמת קודשינו.

קישוט מהלוגו-05 עם שקיפות-05-05.png
אודות דף הבית

חלוצי דרור

ישיבה תורנית חקלאית

מתודולוגיית החינוך בישיבה

הישיבה מיועדת למי ששלושת הערכים הללו חשובים בעיניו.

דהיינו, מי שזכה לשמור על תום היראת שמים שלו בעל שאיפות תורניות גבוהות, ובנוי לאתגר של העבודה החקלאית ועם רצון ורצינות לימודית.

אייקונים דף הבית חלוצי-04.png

לימודים

 

חשוב לנו מאוד לשחרר את הבחורים מהאווירה הרווחת במערכות החינוך – אווירה של מצוינות וציונים, השגיות והקניית חומר.

מאידך, לא פחות חשוב בעינינו, שכל בחור יעשה את מלוא ההשתדלות שלו לפי היכולת שלו. אנו דורשים רצינות לימודית כל אחד 'לפום דרגא דילי'.

כאמור, ביחס ללימודי הקודש, אין 'פטורים'. לכל יהודי יש שייכות ויש אחריות ללמוד תורה. ביחס ללימודי חול, אנו מכוונים לבגרות מינימלית.

אייקונים דף הבית חלוצי-03.png

חקלאות

 

אנו עוסקים בעבודה החקלאית משני טעמים עיקריים:

ערך עצמי  העבודה החקלאית היא ערך של תורה. החת"ם סופר כותב שעיקר מצוות ישוב ארץ ישראל היא עבודת האדמה. ניכר ובולט שהתורה פונה לעם שבטבעו הוא חקלאי. סדר זרעים, סדר אחד מתוך ששה סדרי משנה עוסק במצוות התלויות בארץ.

ערך חינוכי – בנוסף, העבודה בחקלאות משמשת כאמצעי מדהים לעבודתנו החינוכית. בניין כוחות הנפש, הקניית מידות טובות, בנין נפש עמלנית, התמודדות אישית בקשיים, התמודדות חברתית במצבי לחץ, שמירה על פשטות ובריאות לאור ההתמודדות התרבותית בדורנו.

אנו רואים את השדה כמקום עבודה בשני מובנים: עבודה חקלאית ועבודה חינוכית. אשר על כן, כל הצוות החינוכי עובד יחד עם הבחורים.

אייקונים דף הבית חלוצי-02.png

תורה

 

"זאת התורה אשר שם משה

לפני בני ישראל"

כל ישראל, כל מי שנשמתו עמדה בהר סיני שייך לתורה. הזיקה והשייכות לתורה ולחיי תורה אינה נחלת למדנים ושקדנים.

המושגים 'עבודת ד'' ו'יראת שמים' אינם שייכים רק לנערים שסדר יומם לימוד תורה מבוקר ועד ערב. הנקודה היסודית אליה אנו מכוונים, ליצר אווירה ישיבתית – תורנית, למרות שסדר היום ברובו אינו דומה לסדר יום של ישיבה למדנית.

תודה על פנייתכם! נחזור אליכם בהקדם

הורים יקרים,

 תהליך הרישום לשנת

 תשפ החל
לפרטים נוספים והרשמה לימי הכרות ומבחנים,
אנא צרו קשר בדרכים הבאות:

בטלפון: 053-5923334
או במייל: hd.rishum@gmail.com

ניתן למלא את הפרטים  ונשתדל לחזור אליכם  בהקדם.

הורים יקרים דף הבית
bottom of page